Najczęściej zadawane pytania

Do sporządzenia kosmogramu potrzebne są:

  • data i godzina urodzenia (jak najdokładniejsze)
  • miejsce urodzenia (wystraczy miejscowość).

Często nie znamy dokładnej godziny urodzenia. Można ją poznań w Urzędzie Stanu Cywilnego, prosząc o wyciąg aktu urodzenia z godziną (najlepiej nie informując, do jakiego celu), ale nie dla wszystkich osób taka informacja została zarejestrowana.

Nie należy też do końca polegać na informacjach urzędowych. Warto dopytać rodziców lub osób, które były obecne przy naszym urodzeniu.

W miarę dokładną godzinę urodzenia można doszacować na podstawie późniejszych wydarzeń w życiu, ale potrzebny jest do tego przynajmniej przybliżony czas urodzenia. Nazywa się to rektyfikacją, jest procesem żmudnym i czasochłonnym.

Nie. Astrologia tym różni się od wróżenia, że nie podlega żadnym elementom losowym (np. wróżenie z kart), ani nie wymaga żadnych specjalnych predyspozycji, darów czy zdolności (wystarczą podstawowe predyspozycje intelektualne). Bazuje na obiektywnym położeniu pewnych punktów astronomicznych. Zatem dwóch astrologów o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu powinno z grubsza opisywać dany układ podobnie.

Astrologia humanistyczna zakłada istnienie pewnych trendów kosmicznych, którym podlega człowiek, acz nie wyklucza wolnej woli, która w większym lub mniejszym stopniu pozwala człowiekowi do tych trendów się dostosować lub je wykorzystać (jak genetyka).

Przewidywania astrologa są w tym względzie podobne do przewidywań rolnika, który znając cykle pór roku próbuje się do nich dostosować. Sieje w odpowiednim dla danego gatunku upraw okresie i, jeśli zrobi do dobrze, to uzyska zadowalające zbiory w innej fazie cyklu. Jeśli nic nie zasieje, to oczywiście coś mu na „dziko” wyrośnie, ale pewnie zbiory będą ubogie. Jeśli zasieje w złym momencie, to może nawet wszystko stracić.

Z mojego doświadczenia wynika, iż analiza szczegółowa kosmogramu urodzeniowego zajmuje ok. 8-10 godzin. Do tego dochodzi sporządzenie notatek, zdecydowanie o sposobie przekazania informacji, przygotowanie materiałów, które otrzymuje interpretowany, oraz samo spotkanie, trwające od 2 do 3 godzin.

Sprawny astrolog może na bieżąco powiedzieć "coś" na podstawie kosmogramu. Przy pewnych kosmogramach da się to jednak zrobić, a przy innych -- nie.

Im więcej czasu poświęci się na opracowanie interpretacji, tym będzie ona lepsza i obarczona mniejszym prawdopodobieństwem błędu.

Jeżeli osoba przybywa do astrologa z jakimś szczególnie istotnym dla siebie problemem, czy w ważnym momencie życia, to wypada podejść do interpretacji z maksymalną uwagą i empatią.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio