Profil indywidualny

Korzyści dla Ciebie:

 • Będziesz świadomy swoich predyspozycji życiowych, zawodowych, partnerskich.
 • Otrzymasz informację, kiedy uzyskasz moc do podjęcia określonych działań, a kiedy spotka Cię jej deficyt.
 • Dowiesz się, czym różnisz się od innych i że koniecznie powinieneś to wykorzystać.
 • Zdobędziesz wiedzę o cyklach życiowych, jakie dotyczą każdego z nas.

Jak działam?

 • Interpretuję mapę nieba momentu Twoich narodzin, zwaną kosmogramem.
 • Analizuję poszczególne elementy Twojego kosmogramu.
 • Tworzę Twój profil osobowy.
 • Wybieram najważniejsze rzeczy, o których chcę Ci powiedzieć.
 • Rozpoznaję cykle rozwojowe Twojego życia.
 • Tworzę prognozę, analizując położenia planet i porównując je z kosmogramem urodzeniowym.
 • Całość zajmuje mi ok. 8-10 godzin.

Jak wygląda spotkanie?

 • Spotkanie twarzą w twarz trwa ok. 2-3 godzin.
 • Krótko wyjaśniam, na czym polega tego typu analiza.
 • Omawiam Twój profil osobowy.
 • Opowiadam o cyklach, jakim podlegasz.
 • Przedstawiam prognozę na najbliższy czas.
 • Możesz aktywnie komentować moje wypowiedzi i zadawać pytania.
 • Jeśli masz ochotę, możesz nagrywać całość naszej konwersacji.

Co otrzymujesz?

Obrazek kosmogramu
(do powieszenia na ścianie)
Krótkie podsumowanie interpretacji
(na życzenie)
Prognozę na najbliższy czas
(z miejscem na Twoje komentarze)

Szczegółowy zakres interpretacji

Profil indywidualny jest opisem osobowości zainteresowanego wraz z określeniem jego potencjału w różnych sferach życia. Obejmuje:

 • ogólną charakterystykę potrzeb
 • analizę możliwości, talentów i ich trendów rozwojowych
 • analizę występujących w życiu trudności i zagrożeń
 • wskazówki dotyczące sposobu przezwyciężania problemów.

W ramach konsultacji omawiane są cechy osobowości klienta, takie jak:

 • kreatywność, zdolności twórcze, aspiracje
 • dominujące emocje, sposób odczuwania, typ wrażliwości
 • zdolności intelektualne i komunikatywność
 • predyspozycje zawodowe, artystyczne
 • sposób działania, asertywność, siła przebicia
 • światopogląd, przystosowanie społeczne
 • poziom niezależności, typ duchowości, siła psychiczna.

Przedstawiane są także formy wyrazu poszczególnych cech osobowości, a także sfery ich realizacji – ujmowane na poziomie indywidualnym i społecznym w następującym zakresie:

 • prezencja, sposób patrzenia na świat, relacje z innymi
 • wyznawane wartości i stosunek do dóbr materialnych (własnych i wspólnych)
 • sfera poznawcza (edukacja)
 • rodzina, dom
 • twórczość, rozrywka
 • praca, zdrowie
 • nastawienie do religii i filozofii
 • cele społeczne, kariera, powołanie
 • stosunek do przyszłości: plany i wizje
 • sfera potrzeb duchowych.

Konsultacja prognostyczna odbywa się w zakresie krótko- lub długoterminowym. Wstępem do niej jest zawsze przygotowanie profilu indywidualnego. Prognoza krótkoterminowa dotyczy okresu od 1 roku do 2 lat, natomiast długoterminowa może obejmować większość życia.

Konsultacja zawiera następujące elementy:

 • omówienie cykli rozwojowych i faz rozwoju poszczególnych potrzeb
 • przedstawienie stanu aktualnego
 • analizę trendów przeszłych, obecnych i przyszłych
 • omówienie możliwych sytuacji życiowych
 • wskazanie sposobów wykorzystania sprzyjających trendów
 • ukazanie dróg przezwyciężania kryzysów.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio