Zespół

dr Maciej Lison

Ur. w 1969 r. (faza Wodnika) w Jarocinie – astrolog, informatyk. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia matematyczno-informatyczne), doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Poznańska), pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (2002-2007), autor prac naukowych z dziedziny sztucznej inteligencji i tłumaczenia automatycznego. Uczeń Leszka Weresa, uczestnik jego kursów, warsztatów i szkół, współzałożyciel Instytutu Astrologii Humanistycznej.

Jako naukowiec ciągle wierzę w możliwość obiektywnego udowodnienia skuteczności astrologii, choć po wielu latach zajmowania się nią wiem, że może to być dosyć trudne. Interpretacja kosmogramu bowiem zawsze będzie czymś osobistym, intymnym zarówno dla osoby interpretowanej, jak i interpretującej. Mam jednak nadzieję, że naukowe uzasadnienie i opisanie pewnych aspektów astrologii taką interpretację może znacznie ułatwić.

Astrologią zainteresowałem się na początku lat 90., poszukując uniwersalnego sposobu opisu świata zarówno w jego aspekcie obiektywnym, jak i – a może nawet przede wszystkim – subiektywnym, i próbując zrozumieć różnorodność ludzkich zachowań. Z podstawami astrologii zapoznawałem się na początku z opracowań Aleksandra von Pronaya. Jednak prawdziwą edukację astrologiczną odebrałem dopiero u Leszka Weresa – na Jego kursach, studiując Jego książki , a później – uczestnicząc regularnie w Jego słynnych Szkołach Astrologii Humanistycznej, Kosmobiologii i Kosmoekologii Kultury. Warsztatu sporządzania i opisywania kosmogramów nauczył mnie natomiast nieżyjący już, niestety, poznański astrolog, Piotr Podemski. Jeśli zaś chodzi o sztukę interpretacji, to korzystałem i nadal korzystam w tym względzie z głębokiej wiedzy Artura Święcha. Na sposób uprawiania przeze mnie astrologii duży wpływ miały ponadto książki Dane’a Rudhyara. Nie ulega wszakże wątpliwości, że najbardziej rozwijająca jest praktyka astrologiczna, czyli interpretacje kosmogramów konkretnych osób, umożliwiające dogłębne wniknięcie w naturę człowieka, pozwalające nie tyle na bardziej wyrozumiałe, co bardziej świadome podejście do jego możliwości i słabości (albo raczej do tego, co za słabości uchodzi), oraz pouczające, jak my, ludzie – będąc tak do siebie podobni – możemy jednocześnie być tak różni.

Interesuję się też humanistycznymi, kulturowymi odniesieniami astrologii, tak twórczo ukazywanymi przez Leszka Weresa. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście Dynamiczny Zodiak, który jest inspirującym sposobem opisu wielu podstawowych pojęć, jakimi posługuje się ludzkość. Słowa: „miłość”, „przyjaźń”, „szczęście”, „rodzina”, „agresja”, „nienawiść” są tak często używane, a tak słabo rozumiane. Poza astrologią nie ma chyba innej dziedziny wiedzy, która potrafiłaby w podobnie kompleksowy i wyczerpujący sposób je interpretować.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio