Wykłady popularne

W naszej ofercie mamy szereg ciekawych wykładów popularyzujących astrologię humanistyczną i ukazujących w jej świetle różne zagadnienia. Wysłuchanie wykładu może być celem samym w sobie, ale też elementem ubarwiającym imprezę integracyjną, spotkanie towarzyskie lub inne wydarzenie.

Zakres wykładu jest dostosowany do potrzeb klienta.

Przykładowe tytuły i tematyka wykładów:

Słowo astrologia pochodzi od greckich słów άστρον (ástron) – gwiazdy i λόγος (lógos) – nauka, oznacza więc naukę o gwiazdach.

Astrologia to dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem zależności pomiędzy zdarzeniami na Ziemi a układem Słońca, Księżyca, planet i innych elementów astronomicznych oraz zgodnością cykli kosmicznych (ruchów Ziemi i innych planet wokół Słońca, cyklu dziennego Ziemi) z cyklami rozwoju procesów na Ziemi.

Podczas wykładu opowiemy, czym jest astrologia współczesna. Obalimy wiele mitów narosłych wokół tej dziedziny wiedzy. Skupimy się na jej modelu psychologicznym i socjologicznym. Przybliżymy podstawowe pojęcia, jakimi się posługuje (znaki zodiaku, cykle planet, przewidywanie przyszłości). Astrologia zastosowana w praktyce, pozwala wyjątkowo skutecznie tłumaczyć ludzkie zachowania i charaktery, co dodatkowo skłania do poszanowania ich różnorodności. Odkryjemy m.in., czym jest prawdziwy horoskop, ukażemy intymny wymiar interpretacji kosmogramu – nie tylko z perspektywy osoby „interpretowanej”, ale też interpretującej.

Czy astrologia to horoskopy w prasie kolorowej i porady telewizyjnych „wróżbitów”? Absolutnie nie – i taki jej obraz jest niezwykle krzywdzący! By się o tym przekonać, wystarczy poznać astrologię humanistyczną.

Jest ona interdyscyplinarnym systemem wiedzy, który pozwala wyjątkowo skutecznie tłumaczyć ludzkie zachowania i interpretować wiele zjawisk rzeczywistości – z dziedziny sztuki, polityki czy biznesu.

Astrologia humanistyczna to swego rodzaju system filozoficzny, w którym tzw. Dynamiczny Zodiak stanowi spójną teorię percepcji wielu zjawisk na świecie, w tym różnych przejawów ludzkiej aktywności twórczej, jak literatura, muzyka, plastyka czy film. Poszukiwanie archetypowych odzwierciedleń zodiakalnych symboli, ujawnianie swoistych archetypowych narracji wcale nie zakłada tu „wiary”, że „planety wywierają wpływ na życie człowieka”. Twórczość literacka i kino dobrze poddają się analizie w duchu astrologii humanistycznej, która w miejsce wieloprzymiotnikowych opisów czy wysilonych definicji oferuje głębsze zrozumienie dzieła – przez ukazanie obecności zodiakalnych archetypów w poszczególnych zdarzeniach czy całych fabułach, i to na różnych poziomach interpretacji.

Warto przy tym zaznaczyć, iż spojrzeniem takim obejmowane są nie tylko najambitniejsze pozycje, światowa klasyka w danej dziedzinie artystycznej, lecz często też utwory stricte popkulturowe (np. wiele popularnych kreskówek z wyraziście zarysowanymi bohaterami).

Zapraszamy zatem do zagłębienia się w świat astrologii humanistycznej, do poznania właśnie za jej pośrednictwem prawdziwego oblicza astrologii współczesnej.

Większość z nas postrzega dziś astrologię przez pryzmat horoskopów w prasie kolorowej i telewizyjnych porad udzielanych na poczekaniu przez wszelkiego autoramentu „wróżki” i „wróżbitów”.

Tymczasem astrologia to jeden z najstarszych systemów wiedzy, w którym z jednej strony wielowiekowa tradycja rzeczywiście odgrywa istotną rolę, z drugiej zaś dokonuje się nieustanny rozwój. Czerpiąc zwłaszcza z dorobku nauk społecznych, szczególnie psychologii, nieobojętna również na odkrycia nauk przyrodniczych i najnowsze osiągnięcia techniki, dostarcza ona narzędzi do budowania całościowego obrazu świata, umożliwiając jego ogląd zarówno w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym.

Podczas wykładu zapoznamy się z taką właśnie pogłębioną wizją współczesnej astrologii, obalimy wiele mitów narosłych wokół tej dziedziny wiedzy. Skupimy się na tzw. astrologii humanistycznej, przybliżając model psychologiczny stojący za podstawowymi dla niej pojęciami. Zastosowany w praktyce, pozwala on wyjątkowo skutecznie tłumaczyć ludzkie zachowania i charaktery, co dodatkowo skłania do poszanowania ich różnorodności. Odkryjemy m.in., czym jest prawdziwy horoskop, ukażemy intymny wymiar interpretacji kosmogramu – nie tylko z perspektywy osoby „interpretowanej”, ale też interpretującej.

Zapraszamy zatem do zagłębienia się w świat astrologii humanistycznej, do poznania właśnie za jej pośrednictwem prawdziwego oblicza astrologii współczesnej.

Jeśli przygotowujesz spotkanie, rocznicę lub inne wydarzenie na temat lub ku czci jakiejś znanej postaci, to interpretacja jej kosmogramu urodzeniowego może niespodziewanie okazać się clou imprezy.

Chętnie opracujemy i przedstawimy astrologiczną opowieść o Twoim bohaterze, która ukaże jego życie w najpełniejszym, bo kosmicznym wymiarze...

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio