Portret dziecka

Kim naprawdę jest moje dziecko? Niby dobrze je znam, a jednak tak wiele dotyczących go spraw pozostaje dla mnie tajemnicą… Czy wiem, o czym marzy ono w głębi ducha, albo czy właściwie rozpoznaję jego talenty? Czy w jakiś sposób swego dziecka nie zaniedbuję? I wreszcie: dlaczego czasami tak trudno jest nam się porozumieć, dlaczego od dłuższego czasu trwa między nami konflikt?

Te i inne pytania stawiają sobie każdego dnia odpowiedzialni rodzice, zatroskani o szczęście swoich pociech. W sukurs przychodzi im astrologia humanistyczna, która pozwala opracować wyjątkowy, konkretny i osadzony w realiach życiowych portret dziecka. Składają się nań liczne żywotne kwestie, rozpatrywane w odniesieniu do kosmicznego wymiaru ludzkiej natury. Oto najważniejsze z nich:

 • typ osobowości dziecka (np. właściwy mu rodzaj wrażliwości czy przejawiane ułomności charakteru)
 • stosunek dziecka do edukacji, jego predyspozycje intelektualno-zawodowe i szczególne uzdolnienia
 • osobnicze trendy rozwojowe dziecka, ich obecne i prognozowane manifestacje
 • indywidualne trudności doświadczane przez dziecko (np. czy faktycznie cierpi ono na ADHD)
 • naturalne kryzysy rozwojowe i okresy buntu (np. bunt piętnastolatka) oraz ich konsekwencje w dorosłości
 • zharmonizowanie osobowości dziecka z osobowościami rodziców, determinujące jakość ich wzajemnych relacji.

Jednym słowem, portret dziecka pozwala rodzicom głęboko wniknąć w jego osobowość, przyczyniając się do podniesienia poziomu obopólnej akceptacji, a tym samym – umocnienia rodzinnych więzi. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach wydaje się to nie do przecenienia.

Portret ów omawiany jest w dwóch etapach: w obecności samych rodziców, a następnie w obecności rodziców i dziecka.

Jak działam?

 • Interpretuję mapę nieba momentu narodzin dziecka, zwaną kosmogramem.
 • Analizuję poszczególne elementy kosmogramu.
 • Tworzę profil osobowy.
 • Wybieram najważniejsze rzeczy, o których chcę Ci powiedzieć.
 • całość zajmuje mi ok. 8 godzin.

Jak wygląda spotkanie?

 • Spotkanie z rodzicami trwa ok. 2 godzin.
 • Krótko wyjaśniam, na czym polega tego typu analiza.
 • Omawiam mocne strony i talenty Twojego dziecka.
 • Wskazuję na możliwe trudności w realizacji potencjałów.
 • Przedstawiam zarys metod pozwalających na wzmocnienie silnych i zneutralizowanie słabych stron charakteru.
 • Wskazuję harmonogram przełomowych momentów życia dziecka.
 • Możecie aktywnie komentować moje wypowiedzi i zadawać pytania.
 • Jeśli macie ochotę, możecie nagrywać całość naszej konwersacji.

Co otrzymujesz?

Obrazek kosmogramu
(do powieszenia na ścianie)
Krótkie podsumowanie interpretacji
(na życzenie)
Harmonogram momentów przełomowych i chwil wymagających więcej uwagi
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio